Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver
Svävar, driver

SVÄVAR, DRIVER 

Monumentalt måleri och terrazzogolv i tillbyggnad

till Gymnastik-och Idrottshögskolan, Stockholm 2012


Uppdrag genom Statens Konstråd


Foto: Per MannbergMålningen löper genom fyra våningar i den centrala trapphallen i skolans nya tillbyggnad och är utförd med vinylfärg på den råa betongväggen under pågående byggnation. Tanken var att en handmålad yta skulle tillföra en organisk dimension till arkitekturen som är stram och ljus med stora fönster mot den omgivande grönskan och Nationalstadsparken. Verket handlar om djup och rörelse som samverkar med den som rör sig i trappan.

Stora lövformer och blomformer stiger och dalar, faller och svävar över ytan. 

För att betona trapphallens höjd och rummets lodräta helhet föreslogs att även golvet längst ner skulle ingå i gestaltningen. Det passade för min idé om vertikal rörelse och jag utformade ett terrazzogolv där rosornas vita blad har dalat ned och strött sig över en mörkare yta.

Trappans genombrutna steg och de olika utblickarna från trapphusets gavlar gör lövverket synligt från olika, ibland överraskande vinklar och längst ner skapas en tydlig reflex uppåt genom ett riktat ljus på bladen i terrazzogolvet.